COP ORA ETNIKE
COP ORA UCK
Emri dhe Mbiemri:
Rruga dhe numri i shtėpis:
Numri Postės dhe Qyteti:
Shteti:
Handy-Mobil Telefon:
E-mail:
Ku e keni gjetur Banerin tonė, nė cilin radio stacion ose ne ndonjė TV?